Biển Cảnh Báo- Chỉ Dẫn

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Biển có sẵn

420.000₫
*** Sử dụng linh hoạt trong các trường hợp:

- Biển hướng dẫn, biển cảnh báo, biển chỉ dẫn

- Thay đổi nội dung phù hợp linh hoạt

- Sử dụng 1 mặt hay 2 mặt tùy ý

- Có thể tháo rời và lắp đặt,  vận chuyển và di chuyển dễ dàng