Biển Cảnh Báo- Chỉ Dẫn

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Biển có sẵn

395.000₫
- Khung biển: sắt sơn mạ

- Mặt biển: alu + decan

*** Chân biển + cán biển + mặt biển có thể tháo rời

*** Nội dung thay đổi theo yêu cầu