BIỂN CHỨC DANH ĐỒNG - MICA (BCD-ĐMC)

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Sản phẩm theo đơn

395.000₫
-Mặt biển: đồng ăn mòn tih xảo + mica trong 5mm

- Đế biển: mica 2cm