Biển Công ty Đồng (đồng 1mm) (51x39cm)

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Sản phẩm theo đơn

1.580.000₫
- Đồng ăn mòn phủ sơn - đồng 1mm

- uốn cong 3.5cm

- KT: 51cm x 39cm