Biển Công ty Đồng (KT 35cm x 25cm)

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Sản phẩm theo đơn

690.000₫
Biển Công ty Đồng (KT 35cm x 25cm)

- Đồng ăn mòn uốn nổi cong

- Sơn phủ, đường nét tinh tế