Biển KHÔNG HÚT THUỐC

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Biển có sẵn

119.000₫
- Biển Không hút thuốc 

- Chất liệu: đồng ăn mòn- phủ sơn + micA