Biển mica phòng

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Sản phẩm theo đơn

125.000₫
- Mica 2mm trong dán decan âm bản, sơn màu giả đồng

- KT: 30cm x 15cm