Biển Treo Thông Báo

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Biển có sẵn

120.000₫




 

- Biển treo cửa cũng có thể coi là một điểm đặc biệt, 
thay cho lời chào hoan hỉ khi mở cửa hàng, và lời nói nhẹ nhàng khi mình đóng cửa nghỉ hết giờ. 
Có vị khách nào không thêm quý.

- Biển kích thước vừa phải (30cm x 24cm) không to che hết mặt cửa mà vẫn hiện thị được thông tin rõ ràng.
- Thẩm mỹ, bền lâu, dễ vệ sinh và treo lắp.
----------------------------

#Bientreocua #mocua  #dongcua #open  #close