Tất cả tin tức

Chọn Menu để bàn bằng mica

Nguyễn Lệ Dung 18/05/2018

- Khi đặt mua menu mica các bạn cần đặc biệt lưu ý với những menu mica về hình thức giống nhau nhưng chất liệu khác nhau, dẫn đến chất lượng khác nhau. Đặc biệt là mica TQ hoặc nhựa hỗn hợp, là lo...