Tĩnh tâm- Phật giáo

GIỮ LẠI CHÚT GÌ

Nguyễn Lệ Dung 02/08/2017

Thông thường, nếu dùng sự hiểu biết của mình bình phẩm sự việc thì không gì là hoàn mỹ; Lấy tâm lượng bản thân đo lường người khác thì không ai là hoàn thiện. Soi mói lỗi lầm kẻ khác, chính mình...

LÀM MỚI

Nguyễn Lệ Dung 02/08/2017

Chúng ta, những con người bằng xương bằng thịt, khó tránh khỏi những lúc sức cùng lực kiệt. Một trái tim nhỏ bé yếu đuối, có khi sẽ cảm thấy thương tổn đau lòng. Nhưng không phải tất cả những uấ...

CUỘC ĐỜI

Nguyễn Lệ Dung 02/08/2017

Tào Tháo dù gian trá thế nào cũng có bạn tri kỷ, Lưu Bị dù tốt đẹp đến đâu cũng có kẻ thù không đội trời chung. Cho nên bạn không cần quá để ý đến lời bình phẩm của kẻ khác, mà hãy để tâm làm...