Phúc - Lộc - Thọ

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Sản phẩm theo đơn

Liên hệ

- Sản phẩm dạng đĩa dùng để trang trí bàn - tủ,  vừa sang trọng vừa có ý nghĩa tâm linh.

- Quy cách: Đồng ăn mòn + đế gỗ (tre) (có bảo vệ mặt bằng mica hoặc thủy tinh hữu cơ hoặc sơn phủ).