Tứ Quý bằng đồng

Thương hiệu: Toàn Mỹ | Biển có sẵn

2.500.000₫
- Tứ Quý : Tùng - Cúc - Trúc - Mai

- Đồng ăn mòn phủ sơn

- Mặt kính + khung

- KT: 23cm x 66cm